Pályázatok

-a kedvezményezett neve:  BOMBASEI Decor Cukrászati Dekorációs Árukat Gyártó és Forgalmazó Kft.
– a képzések elnevezése és célja:
Érzékenyítő tréning: Az érzékenyítő tréninget olyan csoportoknak és közösségben dolgozóknak szervezzük, akik szeretnék, ha a mássággal, a hátránnyal élő embertársaink felé nagyobb empátiával, elfogadással tudnának viszonyulni. E mellett szükséges, hogy a résztvevők megismerjék, hogyan lehet úgy segíteni hátránnyal élő társaikat, hogy közben azok értékes és hasznos tagjai legyenek a közösségnek.
Innovációs menedzsment gyakorlatok: A résztvevők megismertetése az innováció menedzsment alap-jaival. A képzés nyújtson ismereteket egy feladat, vagy a munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismeréséhez és elvégzéséhez.
Stresszmenedzsment tréning: A képzés nyújtson segítséget stresszhelyzetek felismerésére, a mentális és fizikai egészséget veszélyeztető működési módok bemutatására, azok elkerülésére irányuló megoldásokra. A gyakorlatorientált képzés elvégzésével javuljon az résztvevő stresszkezelő illetve stressztűrő képessége. Olyan technikákat tanuljanak meg, melyekkel megelőzhetővé válik mindenki számára az esetleges pszichés és testi zavar is.
Infokommunikációs technológiák alkalmazása: A résztvevő legyen képes a számítógép felhasználói szintű kezelésére, biztonságos használatára. A program közvetett célja, hogy az elsajátított ismeretek birtokában a résztvevő legyen képes magabiztosan beilleszkedni az információs társadalomba.
– a szerződött támogatás összege: 7.928.375 Ft
– a képzések részletes bemutatása:
Érzékenyítő tréning: A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy megtapasztalják, megismerjék a fogyatékkal, hátránnyal élő emberek élethelyzetének örömeit, kihívásait, nehézségeit. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy a képzésen elsajátított tudás alapján elő-segítsék a hatékony, együttműködésen alapuló környezeti kultúra kialakítását. A képzés végére a résztvevők képessé válnak, hogy megtapasztalják és megismerjék a a fogyatékkal, mássággal, hátránnyal élő emberek élethelyzetét, képet kapjanak tanulási lehetőségeikről, képességeikről. A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy a tréningen elsajátított tudásukat a saját munkájukra való kiterjesztésében alkalmazzák, és az egyenlő bánásmód elvének tiszteletben tar-tása alapján elősegítsék az etikus vállalati működést. Személyes kompetenciák: önismeret, segítő attitűd, támogatás, interkulturális érzékenység, aktív figyelem, felelősségválla-lás, bizalom, nyitottság. Társas kompetenciák: empátia, tolerancia, együttműködési készség, érzelmi intelligencia, tisztelet. Módszertani kompetenciák: az elfogadás módszereinek kompetenciáinak, úgymint, önismeret, elfogadás, segítés, támogatás, gyakorlatban történő alkalmazása.
Innovációs menedzsment gyakorlatok: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevők megismerik az innováció fogalmát, rendszerét, folyamatát, az innovációmenedzsment feladatait. Képesek a munkavégzés során felmerülő innovációs folyamatok, lehetőségek felismerésére.
Stresszmenedzsment tréning: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő képessé válik stresszorok azonosítására, a stresszhelyzeteknek, a  stressz tüneteinek felismerésére. A résztvevő képes stressz-kezelési technikák alkalmazására. javul az résztvevő stresszkezelő és stressztűrő képessége.
Infokommunikációs technológiák alkalmazása: A képzés sikeres elvégzésével a résztvevő: 

– képes a személyi számítógép/laptop/tablet alapszintű használatára (biztonságos ki- és bekapcsolása, újraindítása, belépés).
– képes egy operációs rendszer alapszintű használatára: ikonok és ablakok kezelése, fájl- és mappaműve-letek elvégzése.
– képes webböngésző és keresőprogram alapszintű használatára: egyszerűbb webes keresési feladatok elvégzése adott böngészővel és az elérhető keresőgépekkel.
– képes elektronikus levelező program alapszintű használatára: levelek küldése és fogadása, dokumentumok csatolása, címjegyzék használata.
– képes interaktív közösségi kommunikációra épített Internetes szolgáltatások alapszintű használatára: a leggyakrabban használt szolgáltatások és a szolgáltatásokhoz kapcsolódó szoftverek használata.
– nyitottá válik informatikai alkalmazások önálló megismerésére, a folyamatos tanulásra, a saját tudás bővítésére, új kompetenciák elsajátítására.
– a képzések tervezett befejezési dátuma:
Érzékenyítő tréning: 2023.08.31.
Innovációs menedzsment gyakorlatok: 2023.11.30.
Stresszmenedzsment tréning: 2024.01.31.
Infokommunikációs technológiák alkalmazása: 2024.04.30.

 

 

 

BEFEJEZŐDÖTT A BOMBASEI DECOR KFT.
foglalkoztatás bővítése

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. Kedvezményezett neve: Bombasei Decor Kft.
A projekt címe: A Bombasei Decor Kft. foglalkoztatás bővítése
A szerződött támogatás összege: 21.391.440 Ft
A támogatás mértéke: 70 %
A projekt kezdésének dátuma: 2020. július 01.
A projekt befejezésének dátuma: 2022. augusztus 31.
A projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00505
„ 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt eredményeként az Észak-magyarországi régió egyik leghátrányosabb, munkanélküliséggel rendkívül sújtott térségében a Szikszói járásban található Szikszó városában 4 új munkahely létesült. A Bombasei Decor Kft. vállalta az illetékes Kormányhivatallal való együttműködést a toborzás során. A munkavállalók alkalmazását a Munka Törvénykönyvének megfelelően 8 órás munkaviszonyban, határozatlan idejű szerződés alkalmazásával biztosítottuk és biztosítani fogjuk a fenntartási időben és azon túl is. Vállalkozásunk vállalta az 4 fős létszámbővítés tekintetében, hogy a munkahelyek első betöltésétől számított legalább három évig az érintett területen fenntartja az adott álláshelyeket. A foglalkoztatás 24 hónapja 2020.09.01-től kezdődően, változó intenzitással 2023.03.31-én fejeződött be. Ezt követi a tovább foglalkoztatás időszaka.”

 

 

 

Bombasei Decor Kft. Élelmiszeripari fejlesztése Szikszón

A támogatás összege:196,51 millió forint

A projekt azonosító száma:1962554343